Klachtenregeling

Inleiding
Coachpraktijk De Lichttempel voor Lichtwerk en Bewustzijn, besteedt veel aandacht aan een goede communicatie met en benadering van studenten, deelnemers en cliënten. Onze inzet is om helder en zorgvuldig te zijn in onze reacties naar elk mens. Bent u van mening dat we daarin tekort zijn geschoten? Wij lossen dit graag voor u op en stellen het op prijs wanneer u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of door u ervaren problemen. Wellicht is een moment van overleg, uitwisseling, afstemming of uitleg ondersteunend en voldoende om verder te kunnen. De Lichttempel staat voor kwaliteit en de organisatie streeft naar het voorkomen van klachten. De organisatie zal er alles aan doen om problemen naar ieders tevredenheid op te lossen.

 

Een klacht indienen
Mocht u toch ontevreden zijn over onze benaderingswijze, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Dit kunt u zowel schriftelijk, telefonisch als mondeling doen bij Esther König, eigen van Coachpraktijk De Lichttempel voor Coaching, Lichtwerk en Bewustzijn. Adres: Havenweg 110, 4905 AB te Oosterhout. Telefoon: 06-10603326 en Email: info@delichttempel.nl

Wij verzoeken u in de beschrijving van de klacht te benoemen waar, wanneer, met wie en hoe het een en ander heeft plaatsgevonden. Een klacht zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

 

Reactie
Binnen een week na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Esther König een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin staat de termijn, in ieder geval 4 weken, waarbinnen wij de klacht afhandelen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan zullen wij u over de redenen informeren en toelichten waarom dit uitstel nodig is. Indien gewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten. Wij maken hiervoor een afspraak. Zo nodig krijgt u inzage in de documenten die bij uw klacht horen.

 

Behandeling
Bij de behandeling van de klacht zal Esther König binnen de kaders van de geldende regelgeving en binnen de grenzen van wat in redelijkheid kan worden verwacht, streven naar een doeltreffende oplossing van het probleem, teneinde soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Ook op die manier is de behandeling van een klacht een leerproces voor de betrokkenen. Bij de behandeling van de klacht wordt u in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. U wordt schriftelijk, met motivatie in kennis gesteld over de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie
Mocht het voorkomen dat beide partijen niet tot overeenstemming komen over de afhandeling van een klacht, dan kunt u uw klacht melden aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van een jaar.

 

De Lichttempel

www.delichttempel.nl